Địu em bé Nhật

Địu em bé Nhật thanh lý giá rẻ, địu cho bé Nhật được chúng tôi lấy trực tiếp không qua trung gian nên còn rất mới.Độ mới từ 80%-95%.Địu em bé Nhật bao gòm các loại địu Combi ,Địu Aprica