Xe đẩy gấp gọn Ergobaby

Xe đẩy gấp gọn Ergobaby là dòng xe đẩy của Mỹ .Có thể xếp gọn để trên khoan máy bay được.Xe đẩy gấp gọn Ergobaby sẽ giúp bạn và bé đi đến mọi nơi yêu thích dễ dàng và nhẹ nhàng