Xe đẩy gấp gọn 3 tư thế

1.000.000

Hết hàng

Xe đẩy gấp gọn 3 tư thế.Nhẹ gọn và nằm được cho bé.Có thể để được trong xe tay ga vì gấp gọn .Tuy gọn nhưng vẫn có thể nằm rộng rãi thoải mái cho bé

Xe đẩy gấp gọn 3 tư thế 2 Xe đẩy gấp gọn 3 tư thế 3 Xe đẩy gấp gọn 3 tư thế 4 Xe đẩy gấp gọn 3 tư thế 5 Xe đẩy gấp gọn 3 tư thế 6