Xe đẩy trẻ em du lịch ý Per pérego thanh lý

1.500.000

Hết hàng

Xe đẩy trẻ em du lịch ý Per pérego Si thanh lý mới 90%

  • Nặng 5k9, có thể tải trọng bé 25kg phù hợp các bé có thể trạng lớn
  • Bung ra gấp gọn dễ dàng chỉ 1 tay
  • Có thể ngã 170 độ tương đương như nằm

Xe đẩy trẻ em du lịch ý Per pérego thanh lý 2 Xe đẩy trẻ em du lịch ý Per pérego thanh lý 3 Xe đẩy trẻ em du lịch ý Per pérego thanh lý 4 Xe đẩy trẻ em du lịch ý Per pérego thanh lý 5 Xe đẩy trẻ em du lịch ý Per pérego thanh lý 6